Kişisel olarak size daha detaylı bilgi verebilmek, ilginizi çeken ürünleri daha iyi anlamak amacıyla Resinex web sitesi çerezleri ve benzer teknolojileri kullanmaktadır. Resinex web sitesini kullanarak çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılmaktasınız. Çerezler ve onları nasıl yöneteceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız

Kauçuk ürünler modern günlük yaşamın hemen hemen her alanıyla bağlantılıdır; tekerlek ve otomotiv aksamlarından endüstriyel hortumlara, zeminlere, gıda ve tıbbi aplikasyonlara ve yapışkanlı kauçuk ürünlere kadar her yerde birçok çeşit bulunabilir.

Küresel olarak her yıl yirmi beş milyon ton (25.000.000 t) doğal ve sentetik kauçuk üretilmekte, ticareti yapılmakta ve tüketilmektedir. Dünya ekonomisi yeni ortaya çıkan ekonomilerin kauçuk ürünlerine talebiyle artan şekilde endüstrileşerek büyürken, kauçuk artmaya devam etmektedir.

Doğal kauçuk kauçuğun en eski türüdür ancak halen toplam hacmin %40’ından fazlasını karşılamakta ve büyümeye devam etmektedir (hali hazırda yılda 10 milyon tondan biraz daha fazla). Doğal kauçuk Güney Amerika’ya özgü isimli Hevea Brasiliensis ağacının yetiştirilmesinden üretilmektedir.

Doğal kauçuk tabi olarak his-cis poliizopren oluşumudur. Bir doğal kauçuğun %94’ü, küçük miktarlarda kül, toprak ve su ile birlikte bazı doğal oluşum reçineler ve proteinlerle oluşmuş dengeli poliizopren olmaktadır. Doğal kauçuğa benzersiz özelliklerini veren yüksek-cis poliizoprene haiz olan reçineler ve proteinlerdir.

Bugün ana doğal kauçuk üreticisi ülkeler şunlardır: Tayland, Endonezya, Malezya, Hindistan, Vietnam ve Çin. Batı Afrika da önemli bir Doğal Kauçuk üretici bölge haline gelmektedir. Doğal kauçuk orijinalinde, 1-5 arası numaralandırılan Ribbed Smoked Sheet (RSS) ve Brown ve Pale Crepes gibi görsel türlere işlenmiştir. Üreticilere kauçuk özelliklerine ilişkin ölçülebilir veriler sağlamak için, teknik açıdan belirlenmiş kauçuk (TSR) şeması Malezya’da 50 yıl önce tanınmıştır. Şimdi SMR-10, SIR-20 ve SVR-CV60 gibi TSR sınıfları toplam üretim ve tüketimin kabaca % 80’ine gelmektedir.

Sentetik Kauçuk ilk önce Almanya’da, 20. Yüzyılın ortalarında ortaya çıktı ve şimdi sentetik kauçuk türleri ve tipleri kauçuk talebinin çoğunluğunu karşılamaktadır. Sentetik Kauçuk tipik olarak, Stiren Bütadiyen Kauçuk (SBR) ve aynı zamanda Poli Bütadiyen Kauçuk (BR) üretmek için polimerize edilmiş Stiren ve Bütadiyen olan monomer’lerin polimerizasyonu ile üretilmektedir. Peş peşe oluşan gelişmeler etilen ve propilen gibi EPDM üretiminde kullanılan diğer monomer’leri ortaya çıkarmıştır. Diğer sentetik kauçuk tipleri şunları içermektedir: daha çok İzobütilen İzopren Kauçuk olarak bilinen Bütil (butyl); bu, birlikte Halo-Bütil ve Nitril (acrilonitril bütadiyen) olarak bilinen klorobütil ve bromobütil üretmek için klorin veya bromin gibi halojen atomları ile modifiye edilebilmektedir. Doğal kauçuğun Poliizopren olarak adlandırılan sentetik versiyonu bile mevcuttur.

Sentetik Kauçuk şimdi tüm dünya genelinde üretilmekte olup başlıca üretici ülkeler Çin, ABD, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Almanya’dır.

Hem doğal ve sentetik kauçuk uygulamaları geniş ve farklı ürün alanlarında yer almaktadır; kauçuk tekerler, tekerlere yeniden diş yapılması, yapışkanlı etiketler, kauçuk zeminler, endüstriyel hortumlar, kauçuk metal bağlantılı parçalar ve titreşime karşı sistem aksamları, ecza ürünleri, lateks eldivenler, prezervatifler ve kateterler gibi ürünler ve daha birçok ürün.

Tablo daha yaygın olan kauçuk türlerinin bazı yararları ve sınırlarının karşılaştırmasını göstermektedir.
Kauçuk TürüFaydalarıSınırlarıTipik uygulamaları
Doğal KauçukGeniş sertlik aralığı
çok kuvvetli ve kendinden takviyeli
iyi kompresyon
inorganik kimyasallara karşı iyi direnç
Yağ ve organik akışkan direnci eksikliği
maksimum sıcaklık: 75 - 100°C
zayıf ozon direnci
Sızdırmazlık ve şok emişi
konveyör bantı
kamyon kauçukları
EPDMEn yüksek su dirençli kauçuk
çok inert bir yapı
uzun zaman dayanıklılık
çok iyi hava koşulu direnci
kolay kompounding ve işleme
yağ ve yağ ürünlerine karşı dirençli değil
düşük kompresyon
Otomotiv hava şeritleri
pencereler ve kapıların yalıtımı
otomotiv hortumları (yakıt için değil)
SBRİyi fiziksel güç
iyi yırtılma ve aşınma mukavemeti
zayıf yağ ve yakıt direnci
zayıf hava direnci
Mekanik olmayan yüksek hacimli ürünler
ayakkabı tabanları ve otomobil kauçukları
Polibütadiyenİyi aşınma direnci
düşük cam geçiş sıcaklığı
yüksek esneklik
Çok zayıf ozon direncikauçuklar/tekerler
konveyör kayışları
polistiren ve ABS modifikasyonu
Butil Kauçuk
Izobütilen Izopren
Geçirmezlik için yüksek performans lastiği
iyi bükülme özellikleri
iyi ozon direnci
Zayıf aşınma direncikauçuk yanları ve iç tüpler
çatı ürünleri
yakıt ve yağlama katkısı